fessmann logoFessmann

Firma Wilhelm FESSMANN GmbH u. Co. má dnes vedoucí postavení na trhu s koncovým tepelným opracováním výrobků. Byla založena v roce 1924, kdy se její zakladatel Wilhelm Fessmann se svou malou dílnou osamostatnil a začal vyrábět nejprve zařízení do malých provozů. I přes hospodářskou krizi, kterou v té době Německo prodělávalo se mu brzy podařilo vyvinout první udírnu a varný kotel.

Ve třicátých letech se tyto výrobky rychle uchytily na trhu a u odběratelů. Po skončení války se mohl provoz dále rozvíjet a na trh přišly další nové a vylepšené kotle a udírny. V roce 1949 přišli otec a syn Fessmannovi se světovým unikátem - prvním zařízením, které umožňovalo vaření uzenin v páře. To byl největší průlom v dosavadní historii firmy a toto zařízení zůstalo po mnoho let hlavním programem firmy, i když doznal mnoha zlepšení a úprav. V roce 1956, po úmrtí zakladatele převzal firmu syn W. Fessmann jun. Pozice firmy se upevnila a mohlo dojít k rozšíření produkce. Šedesátá léta přinesla další novinku - udírnu s kontrolovaným odvzdušněním. Poptávka stále narůstala, a tak došlo v r. 1964 k výstavbě nové továrny ve Winnendenu - dnešní sídlo firmy. V r. 1974 představila firma na veletrhu IFFA další revoluční typ udírny, určené především pro průmyslovou výrobu. Vývoj stále úspěšně pokračoval až k dnešním moderním typům a firma FESSMANN se stala světově proslulou.

Firma FESSMANN je vedoucí firmou ve svém oboru již po mnoho let nejen na všech trzích Evropy, ale i v Asii, v obou částech Ameriky i v Africe. Ze všech těchto odbytových oblastí čerpá rozmanité zkušenosti a informace, které doplněné o běžné vlastní výsledky vývoje umožňují vyrábět zařízení vylepšující rozhodující měrou barvu, aroma a trvanlivost vyráběného zboží. Tato zařízení šetří výrobní prostředky, zkracují proces výroby a snižují personální náklady.

Také, v současnosti hojně diskutované tématu, ekologie nestojí firma FESSMANN opodál. Katalyzátory u udíren přispívají velkou měrou k čistotě životního prostředí a to jak jednotlivé katalyzátory udíren, tak i centrální katalyzátory pro průmyslová zařízení. Minimalizace spotřeby udícího materiálu zase na druhou stranu přispívá k šetření přírodních zdrojů. Zrychlováním všech procesů se opět šetří spotřebovaná energie, což přináší prospěch celkovému ekologickému systému.