frey logoFrey

Firma Heinrich Frey Maschinenbau GmbH byla založena v r. 1948 Heinrichem Freyem, který do té doby pracoval ve firmě Seydelmann, která dodnes vyrábí kutry a mlýnky. V té době byl v Německu akutní nedostatek plniček párků a to H. Freyovi umožnilo odstartovat úspěšnou kariéru v tomto oboru. Začal pracovat na první elektricko-hydraulické plničce s možností řízení rychlosti. Tento stroj měl být ovládán nohou, aby bylo možné využít obě ruce.

První kusy byly zhotoveny "na koleně" z vykoupeného šrotu. Nakonec byly přestříkány nitrolakem na červeno, aby dobře vypadaly a nekorodovaly. Původní dílny byly za krátko malé a tak se začalo v r. 1950 s výstavbou nových budov na místě dnešního sídla firmy.

Tehdy začala firma pracovat na vývoji typu Kompakta I, která se dodnes objevuje na trhu s opotřebenými stroji. Byl to první přetáčecí a porcovací automat s pouze jedním pohyblivým dílem k čištění. Byl to hygienický, hladký a velice praktický stroj.

V roce 1968 byl představen první stroj s držákem střev, který znamenal další ulehčení práce pro jeho obsluhu.

V 70. Letech se kladl hlavní důraz na hygienu, a proto se začala používat nerezová ocel. Prvním typem z nerezové oceli byl Heinrich 20.

V 80. letech se začalo s vývojem a výrobou elektronicky řízených strojů. Po velkém úsilí mohl být v r. 1982 představen nový typ Kompakta II . Ten znamenal revoluci v tomto oboru, protože nyní se veškeré operace prováděli jedním výstupem. Funkce jako pauzy v porcování, počítadlo kusů, otoček a údaje o obsahu byly zcela nové.

V roce 1986 zakladatel firmy zemřel a firmu převzali jeho synové. V roce 1986 také začala výroba vakuových plniček typ KONTI, které znamenaly opět velký kvalitativní krok v narážení párkového zboží. Tato řada zcela nových vakuových narážek umožňovala narážení všech typů díla do přírodních a umělých střev a díky vakuu byly tyto výrobky bez vnitřních bublin v díle.

Díky vysoké poptávce po nové řadě strojů se v krátké době otevřela nová výrobní hala s plochou více jak 6.000 m2, která je vybavena neustále modernizovaným strojovým parkem. V současnosti je provoz výroby řízen plně automaticky pomocí CNC strojů. Byl zaveden systém řízení kvality podle norem DIN ISO EN 9001.

V roce 2000 byla veřejnosti představena zcela konstrukčně změněná řada vakuových narážek F-line, která oproti předcházející řadě KONTI přinášela revoluční systém servopohonu pro ovládání plnicího rotoru. Díky tomuto, počítačem řízenému, systému, je nyní možné dávkovat dílo zcela přesně podle zadání. Odpadá také zbytečně drahé a na servis náročné hydraulické vybavení pro pohon rotoru.

Důležitým prvkem pro firmu FREY byl a stále je také servis. Ten začíná poradenstvím a předváděním ať na výstavách a veletrzích, nebo přímo u zákazníků, pokračuje prodejem a dodáním a končí následnou péčí o zákazníka. Pro zajištění tohoto cíle je vybudována celosvětová síť firem, které zajišťují tuto péči o zákazníka.