logo-kilia-neuKilia

Firma KILIA vznikla v 30.letech jako opravárenský a servisní podnik řeznických, pekařských a mlékárenských strojů. A poznatky o požadavcích zákazníků získané při této činnosti vedly ke stavbě strojů a zařízení , které přesně odpovídaly tomu, co zákazníci potřebovali. Trhy především zahraniční jsou dnes méně přehledné než dříve , kontakt se zákazníky dnes převážně zajišťují prodejci . Co u Kilie "běží" a " kolik" je v první řadě spojené s aktivitou odborných prodejců. K tomu přichází akvizice zákazníků účastí na veletrzích. "Veletržní obchod " je tedy důležitý obchodní prvek realizovaný formou veletrhů především v zahraničí. Protože spotřeba masa v tuzemsku klesá, naproti tomu ve světě roste, soustřeďuje se pozornost podnikového vedení Kilie na Rusko a jižní Asii, především Japonsko, Jižní Koreu a Taiwan. Na složitém trhu Čínské lidové republiky se také KILIA pokouší zanechat "svou stopu". Možnosti vnitřního trhu EU jsou samozřejmě také využívány. Podíl vývozu na obratu fy KILIA tvoří asi 45 % a měl by být nadále zvyšován, přitom těžiště by mělo ležet v oblasti průmyslu.

Vysoký požadavek na kvalitu a stejně tak i permanentní inovační proces charakterizují nejlépe firmu KILIA, která disponuje certifikací dle ISO.Rozsáhlý výrobní program pro řemeslné a pro průmyslové provozy zahrnuje rychlokutry, vakuové a vakuové varné kutry, vysoce výkonné řezačky, úhlové automatické řezačky, míchačky a míchací řezačky stejně tak i široký výběr řešení pro zpracování zmrazeného masa.

U průmyslových zákazníků má zvláštní ohlas sériové používání techniky plynulé regulace pohonu mísy u všech rychlokutrů o obsahu od 125 l do 750 l, které bylo zavedeno od roku 1998. Plynulá regulace pohonu nožové hřídele byla používána u těchto velikostí kutrů jako zvláštní vybavení. Plynulá regulace pohonu fy KILIA zmenšuje zatížení pohonu, prodlužuje dobu životnosti, umožňuje individuální přizpůsobení /optimální řezná rychlost pro každý výrobek/, přináší podstatné úspory redukcí energetických špiček a úspory hodnot spotřeby, které jsou závislé na zatížení a poskytuje optimální sílu pro všechny eventuality použití. Ani menší provozy nesmějí zapomínat na přednosti techniky plynulé regulace pohonu. Touto technikou mohou disponovat mísy i nožové hřídele kutrů o obsahu 30-90 l a jsou součástí zvláštního vybavení.

Velkému zájmu se také těší vakuové kutry HIGH-TECH případně s varným zařízením. Rychlokutry KILIA série EXPRESS 5000 se stávají tímto zvlášť flexibilní pro veškeré oblasti použití. Přednosti získané vakuovou technologií jsou nepřehlédnutelné: Tato technologie umožňuje díky vyloučení vzduchu vyšší vystup bílkoviny a lepší pojivost, takže muže být použito hospodárnější třídění masa. Trvanlivost výrobku vyžaduje snížení oxidace. Lepší zabarvení a delší stabilita tohoto zabarvení jsou stejně tak výhodné, jako zlepšení chuti výrobku. Možnost vaření v kutru způsobuje také úsporu nákladů a zlepšení kvality výrobků.