logo-limaLima

V masném průmyslu jsou v současné době používány různé metody vedoucí ke snížení výrobních nákladů, které mají podstatný vliv na výslednou cenu výrobku. V jatečních a s nimi často spojených bourárenských provozech se kromě energie jedná hlavně o využití živočišného odpadu, který vzniká během porážky a při procesu bourání. Tyto provozy minimalizují náklady tím, že redukují množství suroviny odvážené k likvidaci a naopak se snaží prodat co nejvíce této suroviny k dalšímu zpracování.

Na tento celosvětový trend navázala francouzská firma LIMA S.A.S, která pro tyto účely nabízí speciální řadu strojů umožňujících zpracovávat odpadní kosti po bourárenském opracování a získávat z nich vysoce kvalitní maso s nízkým obsahem vápníku, které je určeno pro další přímé využití v masné výrobě nebo k šokovému zamražení a následnému prodeji zpracovatelským firmám.

Firma LIMA byla založena v r. 1981 se zaměřením na výrobu a prodej separátorů pro vepřové, hovězí, drůbeží a rybí kosti, debonerů a odkošťovačů. Všechny tyto stroje se vyrábí v souladu se standardy nejvyšší kvality. Díky inovativním a dynamickým postupům při vývoji a výrobě těchto strojů jsou známé po celém světě. Na základě technologických expertíz a zkušeností může firma LIMA nabízet kompletní řadu výrobků a díky svým technologiím v tomto oboru si upevňuje vedoucí postavení na světovém trhu.

Zvláště separátory jsou díky mnoha kompetentním partnerům rozšířeny ve více než 45 zemích na 5 kontinentech. Více než 75% produkce je určeno pro export do celého světa. LIMA má díky svým technologiím vedoucí postavení v tomto oboru na světovém trhu.