Balení jídel za horka - Frischepack

 

Systémové řešení pro kuchyně a centrální výrobny jídel

Při tomto použití jsou čerstvě uvařená jídla okamžitě za horka (při 80 – 95°C) zabalena do předem vyformovaných balení v balicí lince. Plnění může probíhat jak manuálně, tak i automaticky přes objemovou plničku. U produktů se jedná o komponenty jídel jako omáčky, polévky, guláše, zeleninu atd. Výhoda tohoto systému spočívá ve vysoké teplotě produktu při plnění. Ta zabraňuje kontaminaci bakteriemi mezi plněním a zavařením balení. Díky speciálnímu systému proplachu horkou párou ve svařovacím přípravku je kyslík před uzavřením z balení vytlačen a je tak dosaženo efektu vakuového balení. Díky následnému rychlému zchlazení zabalených jídel – v šokovém zchlazovači, nebo v lázni s ledovou vodou – na 3°C v jádře a skladování při 0 – 3°C z zůstává přirozená výživná hodnota, barva a původní chuť v balení Frischepack stabilní.

Tímto balicím konceptem lze bez pomoci pasterizace dosáhnout trvanlivosti až 21 dní. Před servírováním jsou produkty v regenerační kuchyni velice šetrně ohřány přímo v obalu. V praxi ověřená balení s daným počtem porcí „zavakuovaných“ čerstvých jídel ( 300 – 2500 g ) nabízí nejvyšší možnou flexibilitu se zřetelem na distribuční a transportní systém jakož i plánovité nastavení dodávek. Mezi další pozitivní aspekty patří nepatné náklady na balení jednotlivých Frischepack, jako i úspora při mytí nerezových gastronomických nádob.

Další výhody Frischepack jsou:

  • žádné okrajové a povrchové osychání výrobku během skladování
  • žádná kontaminace křížením v chladírně
  • lepší kontrola množství jednotlivých produktů díky spočitatelnému množství porcí
  • optimální distribuční a transportní systém bez nákladného mytí transportních nádob
  • vysoká flexibilita při individuálním sestavení pokrmů v oblasti á la Carte např. špagety a omáčka
  • standardní a kontrolované receptury jakož i plnicí a balicí procesy garantují stále stejnou kvalitu

zahorka 01
zahorka 02
zahorka 03
zahorka 04